Mijn favorieten

Planschade

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade, die ontstaat na wijziging van de planologie (bestemmingsplan). Door het huidig economisch klimaat en de omstandigheden op de onroerendgoedmarkt, moeten sommige gemeenten het besluit nemen gronden en/of gebouwen te herbestemmen. Ook grond in eigendom bij particulieren of ontwikkelaars krijgt soms een andere bestemming dan voorzien. Aan een herbestemming is een planschaderisico verbonden voor de gemeente. Het waardeverschil kan door een eigenaar als directe planschade bij de gemeente geclaimd worden.
 

Planschade risico analyse

In zulke gevallen is er behoefte aan duidelijke informatie over de financiële gevolgen van het herbestemmen. Bij een planschade risicoanalyse gaat het vaak om complexe taxaties waarin de voor- en nadelen van de nieuwe planologie duidelijk in kaart moet worden gebracht. DVC Rentmeesters kan voor u een heldere rapportage verzorgen. 
 

Meer weten?

DVC rentmeesters kan u van dienst zijn met een deskundig planschade taxatierapport en een heldere advisering. Interesse? Neem contact met ons op via de contactpagina.