Mijn favorieten

Natuurschoonwet 1928

In Nederland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk historisch karakter. De overheid wil helpen deze in stand te houden; ze vormen een wezenlijk onderdeel van het natuurschoon. Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed. Dan kunt u uw onroerende zaak als landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW) 1928. Dat betekent dat u een beroep kunt doen op verschillende fiscale faciliteiten. Dankzij de fiscale faciliteiten die aan u worden verleend, kunt u uw landgoed en dus het natuurschoon makkelijker in stand houden. Uw onroerende zaak moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als landgoed gerangschikt te worden. DVC-Rentmeesters kan u adviseren op het gebied van de Natuurschoonwet en de Rangschikking voor u verzorgen.
 

Wat is een NSW-landgoed

 • Dit is een perceel van minstens 5 hectare, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal één hectare groot is
 • Onder bepaalde voorwaarden is een onroerende zaak van minder dan 5 hectare ook een NSW-landgoed
 • Het landgoed is (eventueel met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare. Een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen.
 • Het landgoed bestaat voor minstens 30 procent uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen, een combinatie van beide is ook mogelijk
 

Oppervlakte van een landgoed

Als het landgoed minder dan vijf hectare groot is, is het – onder voorwaarden – mogelijk deze gezamenlijk te rangschikken met een aangrenzend landgoed. Dit kan onder voorwaarden in de vorm van een samenwerkrangschikking of een aanleunrangschikking. Maar, gaat het om een historische buiten- plaats van minimaal e?e?n hectare of een deel daarvan, dan is dat ook voldoende.
 

Wat is een historische buitenplaats?

 • Dat is een landgoed met een tuin of park van vo?o?r 1850 waarvan de eerste aanleg van tuin of park nog herkenbaar aanwezig is
 • De buitenplaats als complex – of ten minste e?e?n van de onderdelen daarvan – is een Rijksmonument
 • Het Rijksmonument hoeft niet het hoofdgebouw van de buitenplaats te zijn, het kan ook een bijgebouw of een andere opstal zijn die tot de buitenplaats behoort
 

Fiscale tegemoetkomingen

 • De rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 betekent dat het landgoed voor de Belastingdienst als landgoed geldt
 • U kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openstelt voor het publiek
 

Voorwaarden publieke openstelling

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een voor het publiek opengesteld NSW-landgoed? Dan moet het landgoed aan bepaalde voorwaarden voldoen:
 • Er zijn vrij toegankelijke en begaanbare wegen en paden voor wandelaars. Deze wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde beloopbare groenstroken en perceelsranden (waar nodig met draadoverstapjes)
 • Het landgoed is over het algemeen het hele jaar dagelijks toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang
 • De openstelling is voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven met borden. De borden zijn bij de toegangswegen tot het landgoed geplaatst
 

Afgesloten gedeelten in een opengesteld landgoed

Als het NSW-landgoed is opengesteld voor publiek kunt u in sommige gevallen delen van het landgoed afsluiten voor publiek:
 • Delen kunnen tijdelijk of permanent voor het publiek zijn afgesloten door natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden ervan
 • De naaste omgeving van huizen of boerderijen kunt u voor publiek afsluiten voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Voor de jacht mag u uw landgoed maximaal 7 dagen per jaar voor het publiek afsluiten
 

DVC Rentmeesters

Mocht u een landgoed bezitten en deze willen rangschikken onder de Natuurschoonwet. Of heeft u een landgoed op dit moment nog over onvoldoende houtopstanden (bos) en natuurterreinen beschikt en wilt u dit rangschikken? Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.