Mijn favorieten

NVR

NVR staat voor Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.


 

Wat is een Rentmeester NVR?

Rentmeesters NVR zijn eigentijdse, gedegen vastgoedprofessionals die werken in de stad, in het landelijk gebied en aan de infrastructuur. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering, beheer, taxaties, onteigening of planschades, is de inzet van de Rentmeester NVR als gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn probleemoplossers met visie. Tot de vaardigheden van een rentmeester behoren onderhandelen, beheren, taxeren, organiseren en coördineren. Rentmeesters NVR werken voor particulieren, overheden, terreinbeheerders en bedrijven.
 

Werkveld

Het werk van de Rentmeester NVR is boeiend, afwisselend en toekomstgericht. Steden willen uitbreiden en onze rol als transportland vraagt om asfalt en rails. Tegelijkertijd verdienen natuur en omgeving de aandacht. Bij al deze zaken is de expertise van Rentmeesters NVR van groot belang. Rentmeesters NVR zijn werkzaam voor de overheid, zoals het Rijk en de provincies, gemeenten en waterschappen. Maar ook voor natuurorganisaties, denk hierbij aan Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. Anderen hebben een eenmanszaak of zijn in dienst van adviesbureaus, vermogensbeheerders of de grotere rentmeesterskantoren. In overlegsituaties zitten rentmeesters aan beide zijden van de tafel.
 
Tot de werkzaamheden behoren onder andere:
  • Beheer van grond en/of gebouwen
  • Taxatie
  • Advisering bij aan- en verkoop
  • (Erf)pacht
  • Planschade
  • Onteigening
  • Juridische advisering
 


Links