Mijn favorieten

Taxaties

De specialisten van DVC Rentmeesters werken landelijk en taxeren en adviseren bij voornamelijk buitengewoon onroerend goed. Vaak wordt een specifieke kennis van zaken gevraagd. We taxeren landelijke objecten, zoals villa’s, landhuizen en kastelen, (al dan niet als rijksmonument of Natuurschoonwet (NSW) landgoederen) en bedrijfsonroerend goed.

 

Doel taxatie

Of het doel van de taxatie nu een marktwaarde (bijvoorbeeld ten behoeve van een hypothecaire lening), beleggingswaarde, residuele waarde of een herbouwwaarde ten behoeve van de verzekering of een BRIM-aanvraag is, een standaardtaxatie bestaat niet. Om bijvoorbeeld een restauratie of herontwikkeling financieel inzichtelijk te maken is buiten kennis van de markt natuurlijk ook kennis op monumentaal, bouwkundig, juridisch en fiscaal gebied onmisbaar. Wij zijn in staat om voor hele unieke gebouwen de (on)mogelijkheden te zien, vanuit de identiteit, de markt, typologie en details van het gebouw. Mogelijkheden die leiden tot een waardig voortbestaan. Uw input en die van ons vertalen wij in een taxatie. Wij hebben met ruim 2 decennia ervaring een brede kennis, een groot netwerk en een landelijke expertise van de (zorg)vastgoedmarkt. Wij zetten onze deskundigheid en jarenlange ervaring in op het gebied van herontwikkeling, commercie en bouwkundige kennis. DVC Taxaties & Advies beschikt inmiddels over een flinke referentie lijst met stuk voor stuk bijzondere objecten die door ons zijn getaxeerd.
 

Deskundig taxatierapport

Taxeren van beschermde monumenten vereist de nodige kennis en bekwaamheid. Aangezien het hierbij bijna altijd handelt om unieke objecten, ontbreekt op lokaal niveau veelal een referentiekader. De fiscale en subsidiabele aspecten die op een specifiek object van toepassing kunnen zijn, hebben zo hun effect op de waarde van het onroerend goed. De financiële voordelen die mogelijk aan de orde zijn, zouden de financierbaarheid kunnen vergroten. Hetgeen weer van invloed kan zijn op de waarde van het monument. Kennis van zaken en bekendheid met soortgelijke onroerende zaken op regionaal- of zelfs landelijk niveau is hierbij onontbeerlijk. Onze taxateurs voldoen aan de kwalificaties om een deskundig taxatierapport van uw onroerend goed op te stellen en zijn (onder meer) ingeschreven in het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT). Onze rapportages voldoen uiteraard aan de (internationale) richtlijnen, voorwaarden en voorschriften die financiële instellingen en de fiscus hieraan stellen.
 

Gedegen marktkennis

Met name de taxatie van exclusief en/ of exploitatiegebonden onroerend goed vraagt om gedegen marktkennis. In dit segment kan niet worden volstaan met een analytische benadering op basis van perceelgrootte, inhoud en woonoppervlak. Juist aspecten als locatie, bouwstijl, architectuur, monumentenstatus en privacy bepalen hier mede het waardeniveau van het object. Daarnaast dient waarde toegekend te worden aan voorzieningen als bijvoorbeeld zwembad, sauna, tennisbaan, gastenverblijf, atelier, aanlegplaats of paardenbak/-stallen.
 

Unieke objecten

Aangezien het hierbij bijna altijd handelt om unieke objecten ontbreekt op lokaal niveau veelal een referentiekader. Kennis van zaken van soortgelijke onroerende zaken op regionaal- of zelfs landelijk niveau is hierbij onontbeerlijk. Wij beschikken, mede door een jarenlang opgebouwde database, over deze kennis.


Objet laten taxeren?

DVC rentmeesters kan u van dienst zijn met een deskundig taxatierapport en een heldere advisering, eventueel ook gekoppeld aan een  aan- of verkoop. Interesse? Neem contact met ons op via de contactpagina.